سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 7
پنج شنبه 24 آبان ماه 1397
7
آبان 24 پنج شنبه 54.234.13.175
نسخه 97.06.04
 
 

 

 

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 97-96 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ممقان

 

ساعات مراجعه به آموزش در صورت نیاز

زمان انتخاب واحد

مقطع - رشته

ردیف

 

9-12

شنبه و یکشنبه (7 و 8 بهمن 96)

کاردانی کلیه رشته ها

1

دوشنبه و سه شنبه (9و10 بهمن 96)

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته ها

2

چهارشنبه و پنجشنبه (11 و 12 بهمن 96)

کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

3

 

 

زمانبندی حذف و اضافه

زمان خذف و اضافه

مقطع رشته

28 و 29  بهمن 96

کاردانی و کارشناسی پیوسته کلیه رشته ها

 (30 بهمن و 1  اسفند) 96

  کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته ها

2 و 3 اسفند 96

کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

 

 

تقویم آموزشی

14/11/96

شروع ترم

24/03/97

پایان ترم

19   الی 26  خرداد 97

امتحانات دروس عملی

 27/03/97 الی  07/04/97

امتحانات پایان ترم

 

ثبت نام ورودیهای جدید طبق تاریخ های اعلام شده از طریق مرکز آزمون انجام خواهد گرفت .

آن عده از دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند طبق جدول زمانبندی انتخاب واحد نمایند فقط در تاریخی که متعاقباً ازطریق سایت اعلام خواهد شد ، با شرط (انتخاب حداکثر 14 واحد ) ثبت نام با تاخیر بعمل خواهد آمد.

آموزش دانشگاه

 

زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 95-96 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ممقان

 

ساعات مراجعه به آموزش در صورت نیاز

زمان انتخاب واحد

مقطع - رشته

ردیف

 

9-12

پنجشنبه (7 بهمن 95)

کاردانی کلیه رشته ها

1

جمعه و شنبه (8و9 بهمن 95)

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته ها

2

یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه  (10و11و12بهمن 95)

کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

3

 

 

زمانبندی حذف و اضافه

زمان خذف و اضافه

مقطع رشته

23 بهمن 95

کاردانی و کارشناسی پیوسته کلیه رشته ها

24و25 بهمن 95

  کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته ها

26و27 بهمن 95

کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

 

 

تقویم آموزشی

16/11/95

شروع ترم

11/3/96

پایان ترم

13/03/96 الی 16/03/96

امتحانات دروس عملی

17/03/96 الی31/03/96

امتحانات پایان ترم

 

ثبت نام ورودیهای جدید طبق تاریخ های اعلام شده از طریق مرکز آزمون انجام خواهد گرفت .

آن عده از دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند طبق جدول زمانبندی انتخاب واحد نمایند فقط در تاریخی که متعاقباً ازطریق سایت اعلام خواهد شد ، با شرط (انتخاب حداکثر 14 واحد ) ثبت نام با تاخیر بعمل خواهد آمد.

آموزش دانشگاه

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.