کلیه جلسات دفاع به شهریور ماه موکول شد. حوزه پژهشی دانشگاه
دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
مقاله های فارسی: گروه مدیریت کشاورزی، واحد ممقان،دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان ، ایران مقاله های انگلیسی : Department of Agricultural Management,Mamaghan Branch,Islamic Azad University,Mamaghan, Iran
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 95 به بعد،حداقل 6 ماه بعد از تصویب پروپوزال ممکن می باشد.
امروز چهارشنبه 27 تير 1397
راهنمای دانشجو