با توجه به اینکه آخرین تاریخ دفاع از پایان نامه 23شهریور اعلام شده، درصورت آماده بودن جهت دفاع هر چه زود نسبت به تعیین وقت دفاع اقدام نمایید. حوزه پژهشی دانشگاه
دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
مقاله های فارسی: گروه مدیریت کشاورزی، واحد ممقان،دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان ، ایران مقاله های انگلیسی : Department of Agricultural Management,Mamaghan Branch,Islamic Azad University,Mamaghan, Iran
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 95 به بعد،حداقل 6 ماه بعد از تصویب پروپوزال ممکن می باشد.
ارزیابی کیفی پایان نامه های ارشد برای ورودی 95 و به بعد
نحوه دفاع دانشجویان ورودی 95 به بعد
امروز دوشنبه 31 شهريور 1399
راهنمای دانشجو