میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان


 فرمها
نحوه نگارش و صحافی پایاننامه
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد (ورودی ماقبل 95)
نکات بسیار مهم ( قبل دفاع، روز دفاع و بعد دفاع از پایان نامه )
فرم ارزیابی مقالات ورودی 95 به بعد(فقط مجلات)
دانشجویان وردی 95 به بعد فقط مقالات مجلات دارای امتیاز هستند و مقاله های چاپ شده در کنفرانس ها امتیازی تعلق نمی گیرد.
فرمهای لازم جهت مراحل دفاع
کلیه فرمهای لازم جهت دفاع از پایان نامه، قبل از دفاع تا بعد دفاع قابل بارگیری می باشد.لطفا قبل از هر کاری فایل (مدارک لازم برای دفاع و نحوه پر کردن فرم ها) را مطالعه نمایید.لذا هیچ عذر بهانه ای از طرف دانشجو قابل قبول نمی باشد.
فرم پروپوزال